Hemoroid Tedavileri

TEDAVİ YÖNTEMLERİ:

Hemoroidlerde tedavi yöntemleri hastalığın derecesine ve bulguların şiddetine göre farklılıklar göstermektedir.

Medikal Tedavi:

1.Derece Hemoroidlerde ve semptomları şiddetli olmayan hastalarda medikal tedavi (ilaç tedavileri) ile başlanır.

 • Krem ve merhemler
 • Fitiller (suppozotuarlar)
 • Oturma banyoları
 • Damar geçirgenliğini (permeabilitesini) düzenleyen ağızdan alınan tabletler.
 • Dışkı yumuşatan laksatif ilaçlar kullanılır.

Diğer Tedavi Yöntemleri:

SKLEROTERAPİ

İğne ile yapılan enjeksiyon tedavisidir. Sklerozon madde denilen (fenol-kinin solüsyonları) fibrozis yaparak memeyi kurutmayı amaçlar. Bu kimyasal maddeler hemoroid memesinin etrafına enjekte edilir. Anestezi gerektirmez. Ayaktan uygulanır.

LİGASYON TEDAVİSİ

(Bant ligasyonu, hemoroidde boğma tedavisi , bağlama tedavisi , rubber band ligasyon gibi isimler de alır.) 2.Derece , 3.Derece hemoroidlerde, internal hemoridlerde güvenle kullanılan bir yöntemdir. Özel bir aletle hemoroidlerin tabanına bant geçirilir ve 3-5 gün içerisinde memenin damarlanmasının ve beslenmesinin bozularak nekroze olması esasına dayanır.Meme kendi kendine küçülür ve düşer. Anestezi gerektirmeyen, hastane de yatış gerektirmeyen bir yöntemdir.

FOTOKOAGULASYON TEDAVİSİ

(Hemoroidde lazer tedavisi ,infrared tedavi , kızılötesi ışın tedavisi olarak da adlandırılır.) Birinci ve ikinci derece hemoroidlerde ,internal hemoroitlerde kullanılan bir yöntemdir. İnfrared koagulatör veya Nd-Yag lazerle uygulanan bir yöntemdir. Üretilen ısı ile koagulasyon sağlanır. Dokuda karbonize olmadan (kömürleşmeden) hasar oluşturarak hemoroidleri tedavi eder. Avantajı hasar bölgesinin derinliğinin ve genişliğinin kontrol edilebilir olmasıdır. Anestezi gerektirmez. Hastanede yatış gerektirmez.

KRYOKOTER TEDAVİSİ

Dondurarak tedavi eden kriokoter denen aletler kullanılarak uygulanır. Kontrolsüz nekroz riski nedeniyle tercih edilmez.

ELEKTROKOTER TEDAVİSİ

Yakarak tedavi etme esasına dayanır. Kanama kontrolünde ki başarısı (kansız olması) avantajdır.

HEMOROİDDE OPERASYONLAR (HEMOROİD AMELLİYATLARI)

Cerrahi tedavi, kronik belirtileri; (ağrı, kanama, prolapsus-sarkma gibi) bulunan hastalara, diğer hastalıklarla birarada olan hemoroitlere ve genellikle 3.derece ve 4.derece hemoroitlere uygulanır.

İlaç tedavileri ve diğer birinci basamak tedavilerin (bant,enjeksiyon,ışınlama vb) sonuçsuz kaldığı hastalar cerrahi tedavi adayıdır.

Hemoroidi olan gebelerde , gebelik süresince ve doğum sonrasında hemoroidler iyileşmezse hemoroidektomi (operasyon) uygun olur.

 • Lazer :

Hemoroitte lazer 1. ve 2. Derece hastalarda ışınlama 3 ve 4. Derece hastalarda ise eksizyon için kullanılabilir.

 • Neşter (bisturi) :

Klasik operasyonlarda kesme amaçlı kullanılabilir.

 • Radyofrekans :

Radiosurgery-Kesme işlemi radyo dalgalarıyla gerçekleştirilir. Exisyon için yüksek frekanslı ses dalgası kullanılır. Amaç kanamayı azaltmaktır.

 • Ligasure :

Radyo frekansın kanama kontrollü kesmede kullanımıdır. 3 ve 4. Evre hemoroid tedavisinde kullanılır. Ligasure denilen özel bir alet ile damarlar kapatılarak kansız ve dikişsiz olarak kesilir.

 • Plazmakinetik :

Elektrokoterle kansız bir operasyona olanak verir.

 • Elektrokoter :

Elektrik arkının oluşturduğu ısı enerjisiyle kesmeye denir. Güvenle kullanılabilir bir yöntemdir.

 • Hemoroidal Arter Ligasyonu (Damar Bağlama) Yöntemi (HAL) :

Bir doppler ultrason yardımıyla damarın tespit edilip bağlanması esasına dayanır. İnternal ve external hemoroidlerin küçülmesi umulur.

 • De Longo ( Stapler-Zımbalama) Yöntemi :

3 ve 4. Derece prolapsuslu (sarkan) hemoroidler de düşünülmelidir. Stapler tabancası ile anüsten girilerek barsak duvarı çepeçevre kesilir ve tekrar zımbalanır. İç ve dış hemoroidlerin beslenmesi kesildiği için zaman içinde hemoroidler küçülür.


Klasik ya da modern tüm tedavi yöntemleri ve operasyonlarda asıl olan uygun hastaya uygun yöntemin seçilmesidir. Amaç operasyon ve sonrası dönemin mümkün olduğunca kansız ve ağrısız geçmesidir. Postop dönemde antibiotik , ağrı kesici ve oturma banyoları ile pansuman verilir.


Tüm bu yöntemlerde bölgesel anestezi yeterlidir.Genel anestezi ancak hastanın özel durumu ve özel isteği varsa uygulanır.

Bize Yazın...

Adınız ve Soyadınız:
E-Posta Adresiniz:
Telefon Numaranız:
Mesajınız:
Güvenlik Kodu:
Güvenlik Kodunu Giriniz:
Mesajınız iletildi.
/div>